Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   CCCC  >   Marc legal

Marc legal

  • Decret 398/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D